O firmie zager

Nasza firma została założona w 2003 roku we Wrocławiu.
Od samego początku profilem naszej działalności jest nadzór i obsługa inwestycji budowlanych na terenie całego kraju.
Posiadamy pełnobranżowy zespół inżynierów budownictwa oraz wypracowany latami system pracy dzięki czemu
jesteśmy w stanie sprawnie i profesjonalnie przeprowadzić każdą inwestycje.
Zapraszamy do współpracy
mgr inż.
Remigiusz Stefaniuk - właściciel

Oferujemy Państwu pomoc w realizacji całego procesu inwestycyjnego m.in w zakresie:
- analizy i interpretacji wypisu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy dla interesującej Państwa działki,
- uzyskania i weryfikacji wszelkich warunków przyłączenia mediów, zezwoleń, i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji,
- pełno branżowego nadzoru i koordynacji prac projektowych,
- sporządzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji,
- sporządzenia umów z biurami projektowymi i firmami wykonawczymi,
- pełno branżowej obsługi, koordynacji i nadzoru inwestorskiego prowadzonej budowy,
- koordynacji dostaw inwestorskich,
- końcowego rozliczenia budowy,
- przeprowadzenia odbiorów pośrednich i końcowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- kosztorysowania robót budowlanych w programie NORMA,
  - wykonania przeglądów okresowych obiektów budowlanych w pełnym zakresie.